Ongewijzigde vennootschapsbijdrage 2017

De vennootschapsbijdrage die u elk jaar moet betalen aan het sociaal verzekeringsfonds waarbij uw vennootschap is aangesloten, blijft voor 2017 ongewijzigd t.o.v. 2016.

De te betalen bijdrage is afhankelijk van het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar (dus van 2015):

  • 347,50 EUR vennootschapsbijdrage wanneer het balanstotaal kleiner dan of gelijk is aan 667.529,12 EUR.
  • 868,00 EUR vennootschapsbijdrage wanneer het balanstotaal groter is dan 667.529,12 EUR.

Wanneer te betalen:

  • Voor 1 juli 2017 (voor bestaande vennootschappen en vennootschappen opgericht voor 1 april)
  • Uiterlijk op de laatste dag van de derde maand volgend op de maand van oprichting van de vennootschap (voor vennootschappen opgericht na 1 april)

Laattijdige betaling:

Bij laattijdige betaling zal er een verhoging aangerekend worden van 1% per maand vertraging.
 

Terug naar het overzicht.

Categorie: Vennootschapsbelasting  - Publicatie : 21-06-2017