Vennootschapsbelasting

Ongewijzigde vennootschapsbijdrage 2017
Categorie: Vennootschapsbelasting  - Publicatie : 21-06-2017

De vennootschapsbijdrage die u elk jaar moet betalen aan het sociaal verzekeringsfonds waarbij uw vennootschap is aangesloten, blijft voor 2017 ongewijzigd t.o.v. 2016. De te betalen bijdrage is afhankelijk van het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar (dus van 2015): 347,50 EUR vennootschapsbijdrage wanneer het balanstotaal kleiner dan of gelijk is aan 667.529,12 EUR. 868,00 EUR vennootschapsbijdrage wanneer het balanstotaal groter is dan 667.529,12 EUR...

Meer lezen...