Schrapping voorschottenregeling kwartaalaangevers vanaf 01/04/2017

Een nieuw Koninklijk Besluit (KB van 16/02/2017, BS 23/02/2017) heft voor de kwartaalaangevers de verplichting op tot het betalen van maandvoorschotten met ingang van 1 april 2017. Deze voorschotten waren verplicht te betalen elke tweede en derde maand (telkens tegen de 20ste van de maand) van ieder kwartaal. Zo’n voorschot was gelijk aan een derde van de verschuldigde BTW van het afgelopen kwartaal.
Concreet betekent deze opheffing dat kwartaalaangevers vanaf 20 mei 2017 geen maandvoorschot meer hoeven te betalen. Daartegenover staat wel dat, om een gelijke behandeling te garanderen tussen kwartaal- en maandaangevers, er voortaan elk jaar (uiterlijk op 24 december) een decembervoorschot dient betaald te worden zoals dit voor maandaangevers reeds verplicht is.

Terug naar het overzicht.

Categorie: BTW   - Publicatie : 14-03-2017