Interessante nieuwtjes over boekhouding en fiscaliteit.

Hier kan u verschillende artikels lezen betreffende verschillende aspecten van boekhouding en fiscaliteit.
Als u hierover vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met ons kantoor.

Ongewijzigde vennootschapsbijdrage 2017
Categorie: Vennootschapsbelasting  - Publicatie : 21-06-2017

De vennootschapsbijdrage die u elk jaar moet betalen aan het sociaal verzekeringsfonds waarbij uw vennootschap is aangesloten, blijft voor 2017 ongewijzigd t.o.v. 2016. De te betalen bijdrage is afhankelijk van het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar (dus van 2015): 347,50 EUR vennootschapsbijdrage wanneer het balanstotaal kleiner dan of gelijk is aan 667.529,12 EUR. 868,00 EUR vennootschapsbijdrage wanneer het balanstotaal groter is dan 667.529,12 EUR...

Meer lezen...

BTW-aftrek handelsgeschenken beperkt tot één geschenk per kalenderjaar
Categorie: BTW   - Publicatie : 13-06-2017

De BTW op handelsgeschenken met geringe waarde is aftrekbaar wanneer aan volgende voorwaarden wordt voldaan: Het geschenk wordt gegeven aan beroepsrelaties De aankoopprijs van het geschenk (excl. BTW) is lager dan 50 EUR Geen tabaksfabricaten en geestrijke dranken Een nieuwe circulaire 2017/C/32 van 29/05/2017 vermeldt dat voortaan slechts één handelsgeschenk van geringe waarde per beroepsrelatie en per kalenderjaar in aanmerking komt voor BTW-aftrek...

Meer lezen...

Indieningstermijnen aangifte personenbelasting
Categorie: Personenbelasting  - Publicatie : 23-05-2017

Hieronder vindt u een overzicht van de indieningstermijnen voor de personenbelasting aanslagjaar 2017 - inkomstenjaar 2016. Papieren aangifte uiterlijk tegen 29/06/2017; Tax-On-Web (zelf) uiterlijk tegen 13/07/2017; Tax-On-Web via mandataris-boekhouder uiterlijk tegen 26/10/2017...

Meer lezen...

Schrapping voorschottenregeling kwartaalaangevers vanaf 01/04/2017
Categorie: BTW   - Publicatie : 14-03-2017

Een nieuw Koninklijk Besluit (KB van 16/02/2017, BS 23/02/2017) heft voor de kwartaalaangevers de verplichting op tot het betalen van maandvoorschotten met ingang van 1 april 2017. Deze voorschotten waren verplicht te betalen elke tweede en derde maand (telkens tegen de 20ste van de maand) van ieder kwartaal. Zo’n voorschot was gelijk aan een derde van de verschuldigde BTW van het afgelopen kwartaal...

Meer lezen...

Stijging algemeen tarief van 27% naar 30% vanaf 01/01/2017
Categorie: Roerende voorheffing  - Publicatie : 03-02-2017

Op de vanaf 1 januari 2017 betaalde of toegekende inkomsten zal het algemeen tarief van de roerende voorheffing 30% bedragen. Heeft u bijvoorbeeld een lening lopen aan uw vennootschap en ontvangt u hierop elk jaar intresten, dan zal de te betalen roerende voorheffing op deze intresten door uw vennootschap voortaan 30% bedragen i.p.v. 27%...

Meer lezen...