Nuttige links voor iedere ondernemer.

Onderstaande links geven u toegang tot een rijke bron van bedrijfsinformatie.

BTW intervat
https://finances.belgium.be/nl/E-services/Intervat

Tax on web
https://eservices.minfin.fgov.be/taxonweb/app/citizen/public/taxbox/home.do

MyMinfin
https://eservices.minfin.fgov.be/mym-portal/public/citizen/welcome

Controle geldigheid BTW-nummer
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=nl

Controle inhoudingsplicht RSZ
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/30bis/index.htm

Online opzoeken KBO
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html

Online opzoeken Belgisch Staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Online opzoeken jaarrekeningen
https://cri.nbb.be

KMO portefeuille
http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille